Mong

Välkommen till Flexiagroup®

- Orginalen beträffande vingfundament i Sverige, Norge och England

 

Sven Ek och Ek Konsult AB introducerade vingfundamenten och vingstolparna på öppna marknaden 1979-1983 och har sedan utvecklat produkterna för en rad olika användningsområden.

 

Flexia Expander” introducerades 1978 med ett mindre fundament med inriktning i första hand på gravvårdförankringar men kom snart att visa sig användbart inom en rad andra områden. I dag är Flexia Expander ett ”allroundfundament” och används numera för alla slags grundläggningar med vingfundament.

”Vingstolpen” introducerades 1979 och var i första hand avsedd för montering av viltstängsel. Vingstolpen gick ej att patentera på grund av att det fanns två USA-patent från 1914 och 1915. Vingstolparna mönsterskyddades dock i flera varianter, varefter 1982 tecknades ett exklusivt nyttjanderättsavtal på vingstolparna mellan Ek Konsult AB och Gunnebo AB vilka fortfarande säljer dessa.


”Flexia Stabil®”
introducerades och patenterades 1983 (Pat.nr 8306719-9). Ek Konsult AB drev egen tillverkning och försäljning av Flexia Stabil® fram till 1996 då ett nyttjanderättsavtal upprättades mellan Ek Konsult AB och dåvarande Vägverket Produktion.

 

Flexia Expander

Används och tillverkas i alla storlekar för nedanstående behov.

  • Vägmärken, stora och små
  • Vägportaler
  • Bullerplank
  • Gatu & parkbelysningar
  • Reklampelare
  • Förrådshallar
  • Högmastbelysning
  • Carportar
  • "Friggebodar"
  • Altaner
  • Staket
  • Växthus
  • Klädvindor
  • Gravvårdar

Logo

 

Flexia