Mong

Om Flexiagroup®

FLEXIA STABIL®, FLEXIA EXPANDER & VINGSTOLPEN.

Sven Ek utvecklade 1979-1983, ”Vingstolpen”, ”Flexia Expander” och Flexia Stabil® vilka introducerades på den Svenska marknaden under dessa år.

 

Flexia Stabil® är framtagen, testad och patenterad i Sverige av Sven Ek 1983. Patentnr. 8306719-9.I Flexiagroup® ingår flera typer och storlekar av testade vingfundament.

 

Lattix As har gjort mycket omfattande praktiska prov och tester och har sedan 2005 EU godkännande på Flexiafundament och egna fackverksmaster i aluminium. Sven Ek och Ek Konsult AB bedrev egen tillverkning, marknadsföring och försäljning av vingfundamenten fram till 1996 då dåvarande Vägverket Produktion förvärvade ett nyttjanderättsavtal för FLEXIA STABIL® i Sverige. Sven Ek, anlitades då av Vägverket som marknadsförare och teknisk konsult fram till och med 1999.

 

Vägverket Produktion marknadsförde och sålde Flexia Stabil® fram till år 2003 då man överlät hela nyttjanderättsavtalet till Norska Mesta A/S. Norska Mesta As anlitade under 2004-2008 Sven Ek som teknisk konsult.

 

Sven Ek utvecklade 1979 en typ av stängselstolpe den så kallade ”Vingstolpen”. På uppdrag av och i samarbete med Gunnebo AB lät Sven Ek och Gunnebo mönsterskydda Vingstolpen i en rad olika variationer. Stolpen gick dock ej att patentera eftersom det fanns två USA–patent ett från 1914 och ett annat från 1915. Sven Ek överlät 1983 nyttjanderätten till Gunnebo AB, som fortfarande säljer produkten.