Mong

Flexia Expander G

Flexia Expander

Mindre konstruktioner inom Flexiagroup® används för lättare grundläggningar enligt nedan:

 

Flexia Expander

  • Carportar
  • ”Friggebodar”
  • Altaner
  • Staket
  • Växthus
  • Klädvindor
  • Vägmärken
  • Gravvårdar m.m

 

Flexia Expander G är ett mycket användbart system för den självverksamme hantverkaren eftersom grundläggningen går att utföra på någon timma och sedan kan överbyggnad påbörjas direkt, ingen grävning och ingen väntetid på att betong skall brinna osv. Arbetsskyddsstyrelsen har granskat och godkänt "Flexia Expander G" för gravvårdsmontering, 1987-06-17. Yrkesinspektionen har rekommenderat gravvårdsmontering med "Flexia Expander L", 1990-04-20.

 

Vi har under 27 års tid levererat flera tiotusental flexia Expander för gravvårdsmontage till Svenska kyrkans kyrkogårdsförvaltningar, värt att nämna i sammanhanget är att vi har aldrig fått en reklamation under alla dessa år trots denna stora mängd leveranser. Vi kan notera att på senare tid har vi förankrat balkmontage för gravvårdar vilket rationaliserar moteringen avsevärt. Vi kan konstatera att montage med ”Flexia Expander G” står minst en till två gravrättstider (25 -50 år) utan justeringsbehov.